Arbetsplatssäkerhet

första hjälpen-kit skogsmaskin

Första hjälpen-kit för skogsmaskin – Vad ska det innehålla?

Första hjälpen-kit för skogsmaskin bör omfatta bandage för att täcka sår, tryckförband för att hantera allvarliga blödningar, antiseptiska lösningar för att förebygga infektioner, och smärtlindrande medicin som paracetamol. Brännskadesalva, säkerhetsnålar och en sax är nödvändiga för att tillämpa och säkra förband. Kitet ska också inkludera andningsmasker och skyddshandskar för personligt skydd, en räddningsfilt för att […]
Läs mer
säker arbetsplats

Säker arbetsplats – En checklista för skogsindustrin

Säker arbetsplats – En effektiv checklista bör inkludera regelbundna riskbedömningar, tillgång till och korrekt användning av personlig skyddsutrustning, tydliga nödprocedurer och evakueringsplaner, regelbundet underhåll av arbetsutrustning och maskiner, strikta protokoll för kemikaliehantering, samt utbildning och information om säkerhetspraxis för all personal. Dessutom bör den betona vikten av ergonomiska arbetsstationer och psykosocial välbefinnande för att förebygga […]
Läs mer