Skogsbruk

första hjälpen-kit skogsmaskin

Första hjälpen-kit för skogsmaskin – Vad ska det innehålla?

Första hjälpen-kit för skogsmaskin bör omfatta bandage för att täcka sår, tryckförband för att hantera allvarliga blödningar, antiseptiska lösningar för att förebygga infektioner, och smärtlindrande medicin som paracetamol. Brännskadesalva, säkerhetsnålar och en sax är nödvändiga för att tillämpa och säkra förband. Kitet ska också inkludera andningsmasker och skyddshandskar för personligt skydd, en räddningsfilt för att […]
Läs mer
service skördare

Service skördare – Viktigt för att undvika driftstopp i skogsarbetet

Regelbunden service av skördare och skotare är avgörande för att säkerställa att dessa avancerade skogsmaskiner fungerar optimalt och undviker kostsamma driftstopp. Genom att hålla maskinerna i toppskick kan man inte bara förlänga deras livslängd och effektivitet, utan även behålla eventuell garanti och minska risken för oväntade reparationer, vilket annars brukar ske när man minst anar […]
Läs mer
arbetsbelysning skogsmaskin

Arbetsbelysning till skogsmaskin – Upplyst dygnet runt

Att välja rätt arbetsbelysning till din skogsmaskin är viktigt för att säkerställa både effektivitet och säkerhet under arbetets gång. LED-belysning är särskilt fördelaktig eftersom den ger starkt och klart ljus, förbättrar sikt och precision, och minskar energiförbrukningen. Detta minskar risken för olyckor och tillåter maskinoperatörer att arbeta effektivt under alla ljusförhållanden, vilket ökar produktiviteten. Belysningsutrustning […]
Läs mer
miljöbalken (1998:808)

Hur rör miljöbalken (1998:808) skogsarbetet och skogsindustrin?

Miljöbalken (1998:808) reglerar skogsarbete och skogsindustrin i Sverige genom att ställa krav på hållbarhet och miljöskydd. Lagstiftningen omfattar allt från avverkning och återplantering till hantering av kemikalier, och säkerställer att både skogsbruk och skogsindustrin stöder ekologisk balans och ekonomisk utveckling. Regelverket syftar till att skydda skogsekosystemen samtidigt som det möjliggör en ansvarsfull resurshantering inom skogsindustrin, […]
Läs mer
Timmertransport

Timmertransport – Multimodala lösningar för effektiv skogstransport

Timmertransport via multimodala transportmetoder innebär en effektiv kombination av olika transportslag, som tåg, lastbil och ibland även fartyg, för att effektivisera logistiken från skog till slutdestination. Denna metod möjliggör stora volymer av timmer att transporteras över långa avstånd på ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt. Multimodal transport i skogsindustrin Multimodal transport utgör ryggraden i logistiksystemet för […]
Läs mer
säker arbetsplats

Säker arbetsplats – En checklista för skogsindustrin

Säker arbetsplats – En effektiv checklista bör inkludera regelbundna riskbedömningar, tillgång till och korrekt användning av personlig skyddsutrustning, tydliga nödprocedurer och evakueringsplaner, regelbundet underhåll av arbetsutrustning och maskiner, strikta protokoll för kemikaliehantering, samt utbildning och information om säkerhetspraxis för all personal. Dessutom bör den betona vikten av ergonomiska arbetsstationer och psykosocial välbefinnande för att förebygga […]
Läs mer
Återplantering av skog
  • 2023-12

Återplantering av skog efter avverkning

Återplantering av skog är en avgörande process för att upprätthålla och förnya skogsresurser. Denna process innebär plantering av träd efter avverkning och bär med sig ett ansvar som ofta delas mellan skogsförvaltare, privata markägare och statliga myndigheter. Syftet är att säkerställa en hållbar och kontinuerlig skogstillväxt. Läs vidare för att utforska olika metoder, regleringar och […]
Läs mer
Skördaraggregat pris

Skördaraggregat pris – Vad sätter priset på ett aggregat?

Skördaraggregat för gallring Vad sätter pris på skördaraggregat? Bra fråga, låt oss gå igenom alla olika kostnadsbyggande aspekter. När det kommer till aggregat för gallring finns det flera olika typer att överväga, vilket inte endast varierar i prestanda utan såklart även i pris. De mest populära märkena och modellerna kan till och med ha betydande […]
Läs mer
Skördaraggregat till minigrävare

Skördaraggregat till minigrävare – Funkar detta?

Det finns en bred användning av skördaraggregat på minigrävare, denna kombination ger operatörer möjlighet att effektivt avverka och hantera träd i olika situationer och miljöer även utan en skogsmaskin. Men att använda skördaraggregat på en mindre grävare kräver specialiserad utbildning och certifiering för att säkerställa att operatörerna är kompetenta och medvetna om säkerhetsaspekterna. Man måste […]
Läs mer