Hållbarhet

miljöbalken (1998:808)

Hur rör miljöbalken (1998:808) skogsarbetet och skogsindustrin?

Miljöbalken (1998:808) reglerar skogsarbete och skogsindustrin i Sverige genom att ställa krav på hållbarhet och miljöskydd. Lagstiftningen omfattar allt från avverkning och återplantering till hantering av kemikalier, och säkerställer att både skogsbruk och skogsindustrin stöder ekologisk balans och ekonomisk utveckling. Regelverket syftar till att skydda skogsekosystemen samtidigt som det möjliggör en ansvarsfull resurshantering inom skogsindustrin, […]
Läs mer
Timmertransport

Timmertransport – Multimodala lösningar för effektiv skogstransport

Timmertransport via multimodala transportmetoder innebär en effektiv kombination av olika transportslag, som tåg, lastbil och ibland även fartyg, för att effektivisera logistiken från skog till slutdestination. Denna metod möjliggör stora volymer av timmer att transporteras över långa avstånd på ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt. Multimodal transport i skogsindustrin Multimodal transport utgör ryggraden i logistiksystemet för […]
Läs mer
säker arbetsplats

Säker arbetsplats – En checklista för skogsindustrin

Säker arbetsplats – En effektiv checklista bör inkludera regelbundna riskbedömningar, tillgång till och korrekt användning av personlig skyddsutrustning, tydliga nödprocedurer och evakueringsplaner, regelbundet underhåll av arbetsutrustning och maskiner, strikta protokoll för kemikaliehantering, samt utbildning och information om säkerhetspraxis för all personal. Dessutom bör den betona vikten av ergonomiska arbetsstationer och psykosocial välbefinnande för att förebygga […]
Läs mer