Aktuellt hos Forest Industry

Det fungerar oftast bra att laga ett traktordäck som har fått punktering, vilket kan vara en mycket ekonomisk och praktisk lösning i många situationer. Att laga traktordäck är en process som dock kräver noggrannhet och erfarenhet inom området. Med rätt metoder och verktyg kan man förlänga däckets livslängd och undvika onödiga utgifter. Det är dock […]
Vibrationsdämpare i gummi används i skogsbranschen för att skydda maskinoperatörer från skadliga vibrationer och för att förlänga utrustningens livslängd. De är avgörande för att minska mekaniskt slitage och förbättra komforten under användning av tunga skogsmaskiner som skördare och skotare. Dessa komponenter hjälper till att isolera vibrationer och skydda både operatörer och känsliga maskindelar från vibrationsskador. […]
Miljöbalken (1998:808) reglerar skogsarbete och skogsindustrin i Sverige genom att ställa krav på hållbarhet och miljöskydd. Lagstiftningen omfattar allt från avverkning och återplantering till hantering av kemikalier, och säkerställer att både skogsbruk och skogsindustrin stöder ekologisk balans och ekonomisk utveckling. Regelverket syftar till att skydda skogsekosystemen samtidigt som det möjliggör en ansvarsfull resurshantering inom skogsindustrin, […]
Timmertransport via multimodala transportmetoder innebär en effektiv kombination av olika transportslag, som tåg, lastbil och ibland även fartyg, för att effektivisera logistiken från skog till slutdestination. Denna metod möjliggör stora volymer av timmer att transporteras över långa avstånd på ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt. Multimodal transport i skogsindustrin Multimodal transport utgör ryggraden i logistiksystemet för […]
Vårt gemensamma järnvägsnät i Europa är en av kontinentens mest avgörande infrastrukturer för både person- och godstransport. Det utgör en viktig länk för internationella fraktlösningar, vilket erbjuder en rad fördelar jämfört med andra transportmetoder. För att förstå hur det europeiska järnvägsnätet fungerar och dess fördelar, är det viktigt att belysa dess struktur, effektivitet och bidrag […]
Service av traktor, skogs- och grävmaskin är viktigt för att säkerställa deras långsiktiga prestanda och hållbarhet. En omfattande service främjar inte bara optimal funktion utan minimerar också risken för dyra och oväntade reparationer. Men vad ingår i en helservice? Nedan följer en genomgång av de viktiga stegen och övervägandena vid service av dessa arbetsmaskiner. Service […]
Säker arbetsplats – En effektiv checklista bör inkludera regelbundna riskbedömningar, tillgång till och korrekt användning av personlig skyddsutrustning, tydliga nödprocedurer och evakueringsplaner, regelbundet underhåll av arbetsutrustning och maskiner, strikta protokoll för kemikaliehantering, samt utbildning och information om säkerhetspraxis för all personal. Dessutom bör den betona vikten av ergonomiska arbetsstationer och psykosocial välbefinnande för att förebygga […]
1. Styrning av kranar på timmerbilar Pneumatiska system spelar en stor roll i hanteringen av kranar på timmerbilar. Dessa system används för att manövrera kranarmarna och säkerställa smidig och exakt rörelse vid lastning och lossning av timmer. Fördelarna med att använda pneumatik i detta sammanhang är dess förmåga att hantera tunga laster med precision samt […]
Återplantering av skog är en avgörande process för att upprätthålla och förnya skogsresurser. Denna process innebär plantering av träd efter avverkning och bär med sig ett ansvar som ofta delas mellan skogsförvaltare, privata markägare och statliga myndigheter. Syftet är att säkerställa en hållbar och kontinuerlig skogstillväxt. Läs vidare för att utforska olika metoder, regleringar och […]
Skördaraggregat för gallring Vad sätter pris på skördaraggregat? Bra fråga, låt oss gå igenom alla olika kostnadsbyggande aspekter. När det kommer till aggregat för gallring finns det flera olika typer att överväga, vilket inte endast varierar i prestanda utan såklart även i pris. De mest populära märkena och modellerna kan till och med ha betydande […]
Det finns en bred användning av skördaraggregat på minigrävare, denna kombination ger operatörer möjlighet att effektivt avverka och hantera träd i olika situationer och miljöer även utan en skogsmaskin. Men att använda skördaraggregat på en mindre grävare kräver specialiserad utbildning och certifiering för att säkerställa att operatörerna är kompetenta och medvetna om säkerhetsaspekterna. Man måste […]