Skogstransport

Timmertransport

Timmertransport – Multimodala lösningar för effektiv skogstransport

Timmertransport via multimodala transportmetoder innebär en effektiv kombination av olika transportslag, som tåg, lastbil och ibland även fartyg, för att effektivisera logistiken från skog till slutdestination. Denna metod möjliggör stora volymer av timmer att transporteras över långa avstånd på ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt. Multimodal transport i skogsindustrin Multimodal transport utgör ryggraden i logistiksystemet för […]
Läs mer
Järnvägsnät europa
  • 2024-04

Järnvägsnät i Europa – Främja handel via järnvägstransport

Vårt gemensamma järnvägsnät i Europa är en av kontinentens mest avgörande infrastrukturer för både person- och godstransport. Det utgör en viktig länk för internationella fraktlösningar, vilket erbjuder en rad fördelar jämfört med andra transportmetoder. För att förstå hur det europeiska järnvägsnätet fungerar och dess fördelar, är det viktigt att belysa dess struktur, effektivitet och bidrag […]
Läs mer