Schengenområdet

Järnvägsnät europa
  • 2024-04

Järnvägsnät i Europa – Främja handel via järnvägstransport

Vårt gemensamma järnvägsnät i Europa är en av kontinentens mest avgörande infrastrukturer för både person- och godstransport. Det utgör en viktig länk för internationella fraktlösningar, vilket erbjuder en rad fördelar jämfört med andra transportmetoder. För att förstå hur det europeiska järnvägsnätet fungerar och dess fördelar, är det viktigt att belysa dess struktur, effektivitet och bidrag […]
Läs mer